Certificaten

Wij zijn in bezit van onderstaande geldige certificaten. Alle genoemde certificaten worden door middel van jaarlijkse audits (zowel in- als extern) getoetst teneinde de systemen actueel te houden.

Deze documenten (PDF) kunt u downloaden voor uw eigen administratie:

  • VCA**
    Veiligheid, Gezondheid Milieu (VGM) Checklist Aannemers
  • GMP+ B3 en GMP+ B4
    Handel, collectie en op- & overslag (B3) en Transport (B4)
  • VoedselKwaliteit Loonwerk**
    Het uitvoeren van het volledige pakket loonwerkzaamheden in de akkerbouw, het graslandbeheer, de graanteelt en de maïsteelt.