Beroepsgoederenvervoer

Wij beschikken over een Eurovergunning van de NIWO waarmee wij gerechtigd zijn alle beroepsgoederenvervoer (het tegen betaling vervoeren van goederen voor derden) uit te voeren.

De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. De vergunning is hier te downloaden:


Daarnaast zijn wij, na beschikking van de minister van VROM, vermeld op de lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen: