Certificaten

Wij zijn in bezit van onderstaande geldige certificaten. Alle genoemde certificaten worden door middel van jaarlijkse audits (zowel in- als extern) getoetst teneinde de systemen actueel te houden.

Deze documenten (PDF) kunt u downloaden voor uw eigen administratie:

 • VCA*
  Veiligheid, Gezondheid Milieu (VGM) Checklist Aannemers
 • GMP+ B3 en GMP+ B4
  Handel, collectie en op- & overslag (B3) en Transport (B4)
 • VoedselKwaliteit Loonwerk**
  Het uitvoeren van het volledige pakket loonwerkzaamheden in de akkerbouw, het graslandbeheer, de graanteelt en de maïsteelt.
 • BRL9335-1
  Nationale beoordelingsrichtlijn voor grond
  Milieuhygi├źnische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit