WKA-verklaring

De overheid heeft de Ketenaansprakelijkheidsregeling in het leven geroepen om te zorgen dat aannemers en onderaannemers geen misbruik kunnen maken van hun werk bij het afdragen van loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. Periodiek vragen wij bij de Belastingdienst een verklaring betalingsbedrag op. Uit deze zogenaamde WKA-verklaring blijkt dat Van de Kruijs Weert B.V. alle verschuldigde belastingen en afdrachten heeft voldaan. In het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid kunt u derhalve zekerheid aan deze verklaring ontlenen

Onderstaande documenten (PDF) kunt u downloaden voor uw eigen administratie: